sváteční
hra na
zvonohru


sobota
s pěveckými
sboryvarhanní
hudba
hudba
při liturgii
varhaníci
a karionisté
Collegium
Quod
LibitumSocietas
Musicalis

 

hudební
podvečery
s duchovním
slovem
Omlouváme se návštěvníkům - v souvislosti s rekonstrukcí střední části průčelí jsme byli nuceni
odpojit dočasně loretánskou zvonohru.
Jde o bezpečnost této výjimečné technické památky.
Jakmile bude opravena horní část věže (předpokládaný termín polovina září 2015)
bude zvonohra opět spuštěna.

Věříme, že pochopíte nutnost tohoto kroku.
Jsme rádi, že se nám podařilo právě dokončit novou multimediální část expozice, která je
zvonohře věnována - návštěvníci tak mohou alespoň virtuálně nahlédnout "do zákulisí"
zvonohry...

We apologize to visitors - relating with the reconstruction of the central part of the facade we were forced to
disconnect the Loreto carillon
temporarily - regards the safety of this extraordinary technical monuments.
Once the
upper part of the tower will be repaired  (expected date of mid-September 2015)
the carillon will play again.

We trust you understand the necessity of this step.
We are glad that a new multimedia part of exhibition will be open in the end of this week - so enjoy the Loreto carillon at least virtually ...