sváteční
hra na
zvonohrusobota
s pěveckými
sboryvarhanní
hudba
hudba
při liturgii
varhaníci
a karionisté
Collegium
Quod
LibitumSocietas
Musicalis
 

hudební
podvečery
s duchovním
slovem

    Komorní soubor pražské Lorety Societas Musicalis (= hudební společnost) byl založen v roce 2009 s cílem provozovat původní hudbu určenou pro zobcovou flétnu. Do současné podoby se transformoval z původního komorního souboru pražské Lorety založeného v roce 2004, který se věnoval interpretaci duchovní hudby pro malá obsazení. Dnes se členové zaměřují na duchovní hudbu českých a moravských autorů převážně 1. poloviny 18. století, hudbu Georga Philippa Telemanna, Gottfrieda Fingera a hudbu anglických a nizozemských autorů. Soubor pravidelně vystupuje v pražské Loretě a pořádá koncerty.

    Zobcová flétna byla do 1. poloviny 18. století vyhledávaným hudebním nástrojem. Vznikaly pro ni virtuózní skladby od sonát, přes kantáty, po velké koncerty. Příčná flétna i nový pohled na zvukový ideál orchestru i výrazové schopnosti nástroje ale zatlačily zobcovou flétnu do pozadí. Do povědomí veřejnosti se znovu dostala až ve 20. století v souvislosti se zájmem o historicky poučenou interpretaci staré hudby.

    Bohoslužby v pražské Loretě a v nedalekém klášterním kostele Panny Marie Andělské soubor doprovází především o nedělích, svátcích a jiných slavnostních příležitostech. Vhodný repertoár hledá v duchovních áriích, v písních ze starých barokních kancionálů a v chrámových sonátách pro zobcovou flétnu, případně další nástroje.