sváteční
hra na
zvonohrusobota
s pěveckými
sbory


varhanní
hudba
hudba
při liturgii
varhaníci
a karionisté
Collegium
Quod
LibitumSocietas
Musicalis

 

hudební
podvečery
s duchovním
slovem


  • 11. dubna -  Sobota s pěveckým sborem.
    Večerní mši sv. v 18.00 v Loretě doprovodí pěvecký sbor
    Prácheň Horažďovice pod vedením sbormistra Stanislava Smítky.
    Po bohoslužbě krátký koncert duchovní hudby.

  • 9. května - Sobota s pěveckým sborem. Večerní mši sv.
    v 18.00 v Loretě doprovodí komorní pěvecký sbor Vocalica Praha pod vedením sbormistryně Štěpánky Švejdové. Po bohoslužbě krátký koncert duchovní hudby.

Soubory, které mají zájem si v Loretě zazpívat, mohou kontaktovat pana Marka Valáška.
Těšíme se na vás!