ARCHIV DOPROVODNÝCH DĚTSKÝCH AKCÍ:
                    6 -  10 let                                   10 - 14 let                                   od 14ti let


SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ

kategorie 6 -  10 let:
  1. Jan Zrzavý, 2. Benátky, 3. kapucíni, 5. trnová koruna (v obrázku na hlavě ukřižovaného Krista)
kategorie 10 -  14 let:
  1. Jan Zrzavý, 2. Benátky, 3. sv. Vavřinec z Brindisi, 4. Madona má kat. číslo 16, 5. kostel P. Marie Andělské (kapucínský) na Loretánském náměstí
kategorie od14ti let:
  1. 60. - 70. léta 20. století (přesně 1961 - 1973), 2. c) pohled na město, 3. P. Claudio da Solesino (Claudio Pulze), věnována mu byla následující díla: kat. č. 20 (Portrét P. Claudia / sv. František?), kat. č. 21 (Madona), kat. č. 25 (Pohled na Loretánské náměstí - PF), 4. kostel P. Marie Andělské (kapucínský) na Loretánském náměstí, 5. vystaveny jsou 3 tváře trpícího Krista (en face), za správnou odpověď je možno považovat i 5 (3 tváře en face, 2 tváře z profilu)


ARS MORIENDI
pracovní listy k hlavní sezónní výstavě r. 2012 ARS MORIENDI.

Listy byly koncipovány pro tři věkové kategorie návštěvníků:


    děti 6 - 10 let                     studenti 10 - 14 let               studenti od 14ti let

ŘEŠENÍ
děti 6 - 10 let:
1) ...podle typické špičaté kapuce řeholního roucha, 2) ....František baron von Trenck, 3) ...lebka, ....6 bublin
                        4)studenti 10 - 14 let: 1) ....František baron von Trenck, 2) ....růženec a kříž, 3) ...Pieta, 4) ... např.: scéna je zrcadlově otočena,
                                     skupina postav v pozadí je zvětšena, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části
                                     architektur po stranách..., 5) 1C, 2B, 3A, 4E, 5D, 6) viz výše

studenti od 14ti let: 1) ....František baron von Trenck, ...Brno, 2) ....Valerián de Magni, 3) ...Popel z Lobkowicz, 4) ... Rembrandt,
                                      ....např.: scéna je zrcadlově otočena, skupina postav v pozadí je zvětšena, chybí zbraně zavěšené na zdi
                                      v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách..., 5) IC, IIB, IIIA, IVE, VD, 6) B, 7) viz výše