sváteční
hra na
zvonohrusobota
s pěveckými
sboryvarhanní
hudba
hudba
při liturgii
varhaníci
a karionisté
Collegium
Quod
LibitumSocietas
Musicalis

 

hudební
podvečery
s duchovním
slovem

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE PLÁNOVANÝ KONCERT
"PERLY BAROKA"

JE PŘESUNUT na 29. června, 19:00


   Počátky hudebního života v pražské Loretě jsou úzce spojené s budováním poutního místa. Už od roku 1654 byly mše o mariánských svátcích doprovázeny figurální hudbou. V té době už byla postavena a vysvěcena Svatá chýše a byly postupně dokončovány křížové chodby po jejím obvodu. Další rozvoj liturgické hudby s sebou přinesla stavba kaple, která by pojala velké množství poutníků sem přicházejících, dnešní kostel Narození Páně. Hraběnka Valdštejnová zde v roce 1725 ustanovila fundaci pro devět hudebníků, kteří  měli dvakrát týdně provádět mši figurálním způsobem a odpoledne ještě litanie. Postupně se počet osob doprovázejících bohoslužby v tomto chrámě rozrostl na 13 osob. Kromě šesti zpěváků zde působilo dalších sedm hudebníků znalých hry na více nástrojů. Ovládali tedy hru na varhany, housle, trubku, violu, hoboj a klarinet a mezi sebou měli zvláštní hierarchii, nejvýše stál pochopitelně regenschori neboli ředitel kůru. Možná, že tyto hudebníky symbolicky zpodobňují andílci na skříni loretánských varhan.

    V osmnáctém století byla pražská Loreta významným hudebním centrem. Hudebníci zde pracující byli dokonce lépe placeni než hudebníci v katedrále sv. Víta. Význam poutního místa ale postupně upadal v závislosti na hospodářském a společenském vývoji. Výnosy z Lobkovických fundací se značně ztenčily a hudbu v Loretě nebylo možné z těchto zdrojů dále financovat. Další vývoj hudebního dění na loretánském kůru přerušilo v minulém století 40 let nadvlády totalitního režimu. Dnes usilujeme o obnovení hudebního života na tomto místě i o navázání na předchozí slavnou éru Lorety jako významného centra duchovní hudby v Praze.

Literatura:
Pulkert, Oldřich: Domus Lauretana Pragensis: Catalogus collectionis operum artis musicae, Praha 1973.