sváteční
hra na
zvonohrusobota
s pěveckými
sboryvarhanní
hudba
hudba
při liturgii
varhaníci
a karionisté
Collegium
Quod
LibitumSocietas
Musicalis

 


hudební
podvečery
s duchovním
slovem
LORETÁNSKÉ HUDEBNÍ PODVEČERY S DUCHOVNÍM SLOVEM

* sobota 27. září 2014 od 18 hodin

Podvečer sv. Václava

účinkují: Aleš Nosek - varhany
duchovní slovo ke sv. Václavu v podání Marie Samkové
Program:
J.C.F.Fischer (1670-1746) - Blumenstrauss - Preludium, 6 fugett a finale d moll
J.G.Walther (1684-1750) - Concerto F dur 1. věta Allegro
J. Pachelbel (1653-1706) - Variace na chorál: Werde munter mein Gemüte
D.Zipoli (1688-1726) - 1. Pastorale, 2. Al Post Comunio
J.S.Bach (1685-1750) - chorálová předehra - Liebster Jesu, wir sind hier
J.G.Walther (1684-1750) - Concerto h moll Allegro-Adagio-Allegro

* sobota 25. října 2014 od 18 hodin

Podvečer Všech svatých
účinkují: Vít Janata - varhany
              Lenka Dandová - zpěv
           Marie Samková - duchovní slovo ke Všem svatým a Všem věrným zemřelým

program:
Jean Nicolas Lebegue - Praeludium d moll
Antonín Dvořák - Hospodin je můj pastýř, z cyklu Biblické písně
Girolamo Frescobaldi: Toccata per elevazione Vol. I
Georg Friedrich Händel: Aria z opery Xerxes
Giulio Caccini - Ave Maria
Antonio Cabezon: Dic Nobis, Maria
Tomas de la Santa Maria: Ave, Maris stella
Wolfgang Amadeus Mozart: Agnus z Korunovační mše
Jan Křtitel Kuchař: Fuga a moll
Girolamo Frescobaldi: Toccata per elevazione Vol. II
Antonín Dvořák: Zpívejte Hospodinu píseň novou, z cyklu Biblické písně


* sobota 29. listopadu 2014 od 18 hodin

Adventní podvečer - naplánovaný koncert se bohužel z provozních důvodů nekoná.
Omlouváme se.