REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2010

V letošním roce se Provincii kapucínů po čtyřech letech neúspěchů konečně podařilo získat finanční podporu pro velmi náročnou opravu olomouckých varhan - považujeme to za velký úspěch a takřka "průlomový okamžik" a všem, kteří nám v této věci pomáhali touto cestou děkujeme! Částečně úspěšná byla i naše žádost o pokračování v práci na cyklu obrazů z brněnského refektáře, takže v letošním roce bude možno opravit další dva obrazy. Díky úsilí farnosti v Kolíně se podařilo získat finanční podporu na opravu těžce poškozeného barokního sousoší před kapucínským klášterem v Kolíně. Také naše historicky první žádost o finanční příspěvek na restaurování osmi vzácných rukopisů a starých tisků z fondu Kapucínské provinční knihovny byla úspěšná. V květnu 2010 se ukázala nutnost řešit okamžitě havarijní stav vzácného barokního plátna Navštívení P. Marie z kaple sv. Antonína Paduánského v ambitu pražské Lorety, který byl masivně napaden plísní a hrozilo, že se plíseň přenese i na další zařízení kaple...

1. DVA OBRAZY Z CYKLU KAPUCÍNSKÝCH SVĚTCŮ 
        z refektáře brněnského kláštera kapucínů (III. etapa), a to konkrétně:
GRANT BYL PŘIDĚLEN, PRÁCE PROBÍHAJÍ  :-) 

      SV. ANTONÍN PADUÁNSKÝ              SV. LUDVÍK Z TOULOUSE


2. BAROKNÍ OBRAZ SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
původně z kláštera kapucínů v Brně
GRANT BOHUŽEL NEBYL PŘIDĚLEN  :-(
žádost opakujeme pro rok 2011


3. BAROKNÍ OBRAZ SV. ANNA VYUČUJE P. MARII
původně z kláštera kapucínů v Brně
GRANT BOHUŽEL NEBYL PŘIDĚLEN  :-(
žádost opakujeme pro rok 2011


4. SOUBOR OSMI RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ
z fondu Kapucínské provinční knihovny
GRANT BYL PŘIDĚLEN, PRÁCE PROBÍHAJÍ  :-)


5. OPRAVA VARHAN Z DÍLNY J. TUČKA
v klášterním kostele Zvěstování P. Marie v Olomouci
JEDEN Z GRANTŮ BYL PŘIDĚLEN, PRÁCE PROBÍHAJÍ  :-)


6. RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO SOUSOŠÍ STAROBOLESLAVSKÉHO PALLADIA
při ohradní zdi kláštera kapucínů v Kolíně
JEDEN Z GRANTŮ BYL PŘIDĚLEN, PRÁCE PROBÍHAJÍ  :-)


7. DVĚ PROTĚJŠKOVÉ POZDNĚ BAROKNÍ SOCHY
z klášterního kostela sv. Felixe z Cantalicie v Sušici, konkrétně
GRANT BOHUŽEL NEBYL PŘIDĚLEN  :-(
žádost opakujeme pro rok 2011

SV. LUDVÍK Z TOULOUSE              SV. FRANTIŠEK Z ASSISI


8. BAROKNÍ OBRAZ NAVŠTÍVENÍ P. MARIE
z kaple sv. Antonína Paduánského v pražské Loretě
ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ