AKCE REALIZOVANÉ V R. 2009

V roce 2009 se pracovalo hlavně v Brně. Podařilo se získat prostředky na druhou etapu restaurování cyklu obrazů z brněnského refektáře a byla opravena silně poškozená kamenná socha na terase před brněnským klášterním kostelem. V Praze se podařilo dokončit restaurování malovaných výplní vestavěných skříní z Lorety, takže nově obnovená sakristie poutního chrámu dostane svou výtvarnou dominantu.

1. TŘI OBRAZY Z CYKLU KAPUCÍNSKÝCH SVĚTCŮ 
        z refektáře brněnského kláštera kapucínů (II. etapa), a to konkrétně:


SV. KRYŠPÍN Z VITERBA          SV. VAVŘINEC Z BRINDISI               SV. JOSEF Z LEONESSY2. KAMENNÁ SOCHA SV. FELIXE Z CANTALICIE
z dílny J. A. Nessmanna, umístěná na rampě před kapucínským kostelem v Brně3. MALOVANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ BAROKNÍCH SKŘÍNÍ
v sakristii kostela Narození Páně v pražské Loretě (II. etapa)


ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ