AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2008

V roce 2008 se za podpory grantových prostředků podařilo realizovat tři akce obnovy uměleckých děl z nemovitostí Provincie kapucínů v ČR.... Jde o restaurování následujících kulturních památek:

1. TŘI OBRAZY Z CYKLU KAPUCÍNSKÝCH SVĚTCŮ 
        z refektáře brněnského kláštera kapucínů (I. etapa obnovy cyklu), a to konkrétně:

SV. KLÁRA Z ASSISI             SV. FELIX Z CANTALICIE                     SV. BONAVENTURA
2. MALOVANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ BAROKNÍCH SKŘÍNÍ
v sakristii kostela Narození Páně v pražské Loretě (I. etapa)


3. ZHOTOVENÍ KOPIE OBRAZU VII. ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY
v klášterním kostele Zvěstování P. Marie v Olomouci


ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ