AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2007

V roce 2007 se za podpory grantových prostředků MKČR podařilo realizovat dvě akce obnovy uměleckých děl z kláštera kapucínů v Brně. Oba pozoruhodné obrazy byly klášteru vráceny v restituci v havarijním stavu. Po úspěšném restaurování byly vráceny na svá historická místa do interiéru kláštera - rozměrný obraz Poslední večeře do refektáře a ikonograficky zajímavé plátno Kristus před veleradou (Kristus odsouzen k smrti) do kapitulní síně.

1. BAROKNÍ OBRAZ POSLEDNÍ VEČEŘE
        z refektáře brněnského kláštera kapucínů




2. BAROKNÍ OBRAZ KRISTUS PŘED VELERADOU
z kapitulní síně brněnského kláštera kapucínů





ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ