AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2006

V roce 2006 se za podpory brněnského magistrátu podařilo realizovat  rozsáhlou akci obnovy malovaných barokních rakví z veřejnosti přístupné krypty kláštera kapucínů v Brně. Dále byly za přispění havarijního programu MKČR restaurovány dvě barokní kamenné sochy - archanděl Gabriel z průčelí pražské Lorety, jehož havarijní stav již ohrožoval bezpečnost návštěvníků a chodců, a dále socha sv. Jana Nepomuckého z niky ohradní zdi při kostele sv. Josefa v Praze na Novém Městě. Druhou etapou se uzavřely záchranné práce na trojici soch F. Preisse, původně tvořících mostní statui sv. Františka Serafínského

1. SOUBOR MALOVANÝCH BAROKNÍCH RAKVÍ
        z krypty brněnského kláštera kapucínů
2. KAMENNÁ BAROKNÍ SOCHA ARCHANDĚLA GABRIELA
z pravého vikýře atiky na průčelí Lorety Praha
3. KAMENNÁ BAROKNÍ SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
z niky ohradní zdi předdvoří klášterního kostela sv. Josefa v Praze na Novém Městě4. SOUBOR TŘÍ KAMENNÝCH BAROKNÍCH SOCH FR. PREISSE
z předdvoří kostela sv. Josefa v Praze, původně součást statue sv. Františka na Karlově mostě (II. etapa). Konkrétně jde o tyto sochy:

ANDĚL PO PRAVICI       SV. FRANTIŠEK Z ASSISI        ANDĚL PO LEVICIZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ