AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2005

V roce 2005 se za podpory grantů MKČR podařilo realizovat záchranu raně barokního epitafu, původně z pražské Lorety, a dále nutné restaurování tří barokních kamenných soch Františka Preisse z předdvoří kostela sv. Josefa na Novém Městě v Praze, jež původně tvořily statui sv. Františka Serafínského na Karlově mostě. Pro brněnský klášterní kostel byla zachráněna drobná vosková kopie Pražského Jezulátka.

1. EPITAF SE ZMRTVÝCHVSTÁNÍM PÁNĚ
        pro klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Olomouci, původně však pocházející z Lorety Praha
2. SOUBOR TŘÍ KAMENNÝCH BAROKNÍCH SOCH FR. PREISSE
z předdvoří kostela sv. Josefa v Praze, původně součást statue sv. Františka na Karlově mostě (I. etapa). Konkrétně jde o tyto sochy:

ANDĚL PO PRAVICI       SV. FRANTIŠEK Z ASSISI        ANDĚL PO LEVICI3. VOSKOVÁ SOŠKA PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
pro klášterní kostel Nalezení sv. Kříže v BrněZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ