AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2003

Rok 2003 se zapsal do historie záchranných prací tím, že řád poprvé úspěšně využil finanční zdroje Programu restaurování movitých kulturních památek MKČR, s jehož pomocí se dodnes daří realizovat řadu akcí (i když, bohužel, je smutnou skutečností, že objem prostředků, jimiž tento grantový fond disponuje, je rok od roku menší). V roce 2003 došlo za přispění Programu k dokončení restaurování několika velmi kvalitních uměleckých děl, jejichž obnova byla zahájena již v roce minulém, a dále byl restaurován vynikající, nově objevený obraz Petra Brandla Ježíš, P. Marie a sv. Josef zachraňují duše z Očistce

1. deskový obraz BOLESTNÉHO KRISTA A P. MARIE BOLESTNÉ
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (II. etapa)2. deskový obraz NESENÍ KŘÍŽE
kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (II. etapa)3. barokní obraz JEŽÍŠ, P. MARIE A SV. JOSEF VYSVOBOZUJÍ DUŠE Z OČISTCE
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech, původně zřejmě z pražské Lorety (II. etapa)4. obraz PETRA BRANDLA
JEŽÍŠ, P. MARIE A SV. JOSEF VYSVOBOZUJÍ DUŠE Z OČISTCE

        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech, původně zřejmě z pražské Lorety


5. deskový obraz PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech, původně zřejmě z pražské Lorety (II. etapa)


6. barokní obraz RODOKMEN SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (II. etapa)ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ