AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2002

V roce 2002 řád kapucínů investoval nemalé finanční prostředky na záchranu několika vynikajících děl, která mu byla vrácena v restituci r. 2001 v havarijním stavu. V první etapě obnovy se podařilo konzervovat dvě pozoruhodné deskové malby, pocházející zřejmě z pražské Lorety. Zachráněn byl také barokní obraz kapucínského světce s votivním obrázkem Ecce Homo, nalezený v depozitáři kláštera v naprosto žalostném stavu. Podobně havarijní byl i stav rozměrného obrazu Ježíš, Marie a Josef vysvobozují duše z očistce - po jeho nalezení zprvu nebylo možno vůbec identifikovat ikonografii. Ačkoli Provincie neměla dostatek prostředků na celkovou obnovu všech těchto ohrožených památek, podařilo se v tomto roce provést alespoň 1. etapy restaurování. Bohu díky, rok 2003 přinesl otevření možnosti státní finanční podpory, což řádu umožnilo všechny zahájené akce úspěšně dokončit.

1. deskový obraz BOLESTNÉHO KRISTA A P. MARIE BOLESTNÉ
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (I. etapa)2. deskový obraz NESENÍ KŘÍŽE
kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (I. etapa)3. barokní obraz JEŽÍŠ, P. MARIE A SV. JOSEF VYSVOBOZUJÍ DUŠE Z OČISTCE
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech, původně zřejmě z pražské Lorety (I. etapa)4. deskový obraz PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech, původně zřejmě z pražské Lorety (I. etapa)


5. barokní obraz RODOKMEN SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (I. etapa)


6. barokní obraz KAPUCÍN S OBRÁZKEM ECCE HOMO
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech


ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ