AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2001

V roce 2001  se Provincie kapucínů v ČR začala více "sžívat" s problematikou záchrany movitého kulturního dědictví. V průběhu tohoto roku byla právně dořešena většina restitučních kauz a do klášterních domů se zčásti navrátil původní mobiliář. To s sebou přineslo řadu nároků na staronové vlastníky. Bylo třeba provést důkladnou inventarizaci, resp. katalogizaci mobiliářů, bylo třeba vyčlenit a upravit vhodné prostory pro bezpečné depozitáře atd. Stále více začínalo být jasné, že bude třeba investovat do záchrany řady uměleckých děl, pokud nemá dojít k jejich úplné zkáze. V průběhu roku 2001 byly opraveny dva zajímavé velké barokní obrazy, nalezené v depozitářích pražského kláštera. Náklady na restaurování tehdy řád hradil plně ze svých zdrojů.

1. barokní obraz SV. VAVŘINCE Z BRINDISI
        z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech 2. barokní obraz SV. FRANTIŠEK Z ASSISI
kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech

ZPĚT NA PŘEHLED VŠECH AKCÍ