Hospodářská správa

Bankovní spojení:
Provincie kapucínů v ČR
číslo účtu 3922000/2700

Irena Maršíčková
tel. / fax. 220 516 740