LORETA PRAHA 

Loretánské nám.7,  118 00 Praha 1 – Hradčany

Bankovní spojení:
Provincie kapucínů v ČR
číslo účtu 3922000/2700

KONTAKTY

ředitel
kurátor
technická správa
hospodářská správa