poslední aktualizace 1.července 2015  

TOPlistPražská Loreta je pozoruhodnou barokní památkou, poutním místem s bohatou historií. Široké průčelí s hodinovou věží, z níž každou hodinu zaznívají tóny unikátní loretánské zvonohry, jistě neunikne pozornosti žádného tuzemského ani zahraničního návštěvníka, který tudy prochází směrem k Pražskému hradu. Byla by ale velká škoda spokojit se jen s tímto malebným pohledem, jenž se nám otevírá z terasy před Černínským palácem. Ti, kteří, kteří sestoupí až na Loretánské náměstí a projdou branou Lorety, budou příjemně překvapeni dispozicí poutního místa a věříme, že ocení zajímavosti, které jsou zde k vidění.
    Teprve projdeme-li průčelní budovou, ocitneme se totiž u samotné "lorety" - tedy vlastní Loretánské kaple, tzv. Santa Casy. Je to kopie nazaretského "svatého domku", který je uctíván v italském Loretu jako místo, v němž došlo k zázraku Vtělení. Kaple, na vnějšku po italském vzoru bohatě zdobená reliéfy, je duchovním středem celého poutního místa. Stojí volně v prostoru nádvoří, obklopena patrovým ambitem s nárožními kaplemi.
    V ose nádvoří, za loretánskou kaplí, je možno prohlédnout poutní kostel Narození Páně - jeden z nejkrásnějších zachovaných rokokových interiérů v Praze. V sobotu odpoledne se zde rozeznívají barokní varhany v pravidelných koncertech pro návštěvníky. Hudba ostatně provází příchozí po celou dobu jejich návštěvy v Loretě - každou hodinu se celá budova rozezpívá mariánskou písní zvonkohry, ve svátky místní varhaníci hrají dokonce na klaviatuře zvonkohry celé skladby duchovní hudby (program naleznete ZDE).
    Na závěr prohlídky návštěvníci přicházejí do prostor klenotnice, kde je vystavena podstatná část proslulého Loretánského pokladu.
Vedle pokladu při katedrále sv. Víta jde o nejcennější chrámový poklad v republice. Vévodí mu Diamantová monstrance, zvaná též Pražské slunce, zhotovená na konci 17. století ve Vídni s použitím neuvěřitelných 6.222 diamantů.
      Historie Lorety je často velmi pohnutá a zahrnuje nejen vrchol baroka v Praze, ale uchovala nám i stopy duchovního života církve u nás. O Loretu i o poutníky od založení místa pečují řeholníci Řádu menších bratří kapucínů - Provincie kapucínů v ČR (OFMCap.), jejichž klášter s kostelem P. Marie Andělské je v sousedství.


OTEVŘENÝ KŮR - komentovaná prohlídka barokních varhan v loretánském kostele


Zajímá vás historie varhan? Pak nepřehlédněte tuto novou nabídku. Loretánské varhany jsou vyhledávaným koncertním nástrojem. Chcete-li se o nich dozvědět více a navíc se dostat do míst, kam normálně návštěvníci nemohou, neváhejte využít tuto výjimečnou možnost! Historií varhan vás provede odborník na slovo vzatý, hudební redaktor, publicista a pedagog Radek Rejšek. Těšit se můžete samozřejmě i na ukázky varhanní hudby. Součástí komentované prohlídky kůru bude i nahlédnutí na nově zrestaurovanou Trauttmannsdorfskou oratoř kostela.

termíny: 3. července, 24. července, 7. srpna, 28. srpna

začátky prohlídek vždy v 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00. Sraz účastníků vždy 10 min. před zahájením prohlídky u hlavního vchodu do Lorety. Upozorňujeme, že max. počet návštěvníků je 20 v rámci jedné prohlídky. Prohlídku je možné si předem rezervovat e-mailem.

Cena komentované prohlídky 100,-Kč.
    OMLOUVÁME SE NÁVŠTĚVNÍKŮM - V DOBĚ REKONSTRUKCE STŘEDNÍ ČÁSTI PRŮČELÍ BUDE ZVONOHRA

    NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU MIMO PROVOZ.

    Jde o bezpečnost této unikátní památky - děkujeme za pochopení. Zvonohru si od konce týdne můžete

    prohlédnout virtuálně, na nových multimediálních prvcích v expozici.
LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ

Letos uplyne 320 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé

uslyšeli tóny pražské zvonohry. Loreta k této příležitosti připravila
novou multimediální část expozice,
přibližující návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se
podívat zblízka, jak zvonohra funguje!

NOVÁ ČÁST EXPOZICE JIŽ OTEVŘENA!

zveme vás na výstavu v patře ambitu

SKRYTÁ TVÁŘ LORETÁNSKÉHO POKLADU
Bratři kapucíni obstarávají duchovní správu v Loretě - kromě účasti na pravidelných bohoslužbách, poutních sobotních mších a dalších duchovních akcích si mohou skupiny poutníků z ČR i ze zahraničí domluvit vlastní mši svatou v loretánském kostele Narození Páně.NEPŘEHLÉDNĚTE!

Loreta Praha nabízí půjčení
audio průvodce

K dispozici sedm jazykových verzí
cena 150,- Kč